Rengøring ved fraflytning


Når du fraflytter din lejlighed skal du huske følgende:

 1. Alt skal vaskes af og tørres efter, striber efter våd klud = ikke godt nok.
 2. Stikkontakterne i alle rum skal afvaskes.
 3. Vinduerne skal pudses ud- & indvendigt.
 4. Vindues karme/gerichter skal vaskes.
 5. Radiatorerne skal vaskes.
 6. Køkkenskabebe skal vaskes på alle hylder og sider, låger ind- & udvendigt.
 7. Overskabene i køkkenet skal ligeledes vaskes af også på top plden.
 8. Komfur skal trækkes ud fra væggen, skabssider og komfursider skal vaskes af.
 9. Ovnen indvendigt skal vaskes af og kan næsten altid komme til at fremstå som ny igen. Plader, rist og sideristene kan med fordel lægges i blød dagen før i K2R.
 10. Emhætten: filteret skal tages id og vaskes grundigt for mados - gerne i opvaskemaskine. Alle siderog kanter vaskes grundigt og glasset skal pudses op.
 11. Brusekabine skal afklakes grundigt dvs. når man er færdig er ALLE fliser glatte og man bliver ikke "hvid" på hånden af gammelr kalk (brug alm. eddike eller anden kalkfjerner).
 12. Toilettet skal være kalkfrit i cisternen og skålen dvs. der skal ikke være brune plettet under vandkanten, brættet skal være uden aflejringer og pletter af gammelt urin.
 13. Skab, vask og bordplade skal være kalkfri og rent.
 14. Spejlet skal være pudset - uden striber.
 15. Samtlige klædeskabe skal vaskes af på hylder, sider og døre ind- & udvendigt.
 16. Sidst, men ikke mindst, skal alle gulve støvsuges og vaskes som det sidste inden man forlader lejligheden.

Hvis dette er gjort med "søsters hånd" er der ikke rent nok - det kræver meget tid og god gammeldags knofedt at lejligheden er klar til godkendelse.

Aflevering af udendørsområder.

 1. Skur skal være tomt og fejet.
 2. haven skal afleveres i samms stand som ved overtagelse. Dvs. græsset skal være nyslået, terassen of hækken skal være fri for ukrudt.
 3. Der skal være fejet ved indgangen.

 

 

 

 


   

Som udgangspunkt opfordres beboerne til i alle forhold, at vise hensynsfuldhed over for andre beboere og for bebyggelsen som helhed.

 

Lejligheden

Radio, TV, musikanlæg og musikinstrumenter:  må anvendes under hensyntagen til de øvrige beboere, og bør normalt undgås i tiden kl. 23.00 – 07.00.

Boremaskiner og slagværktøj:  må kun benyttes under hensyn til de øvrige beboere, og bør ikke benyttes i tiden 20.00 – 08.00.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen: må ikke ved støj eller på anden måde være til gene for ejendommens øvrige beboere.

Tøjtørring udendørs: er tilladt på stativ på altaner og i haver.

Altankasser og markiser:  må kun opsættes efter tilladelse fra udlejeren, og beplantning og vedligeholdelse af altankasser må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere.

Fuglebræt eller lignende:  må ikke anbringes ud for vinduer eller altaner.

Grill : må anvendes under hensyntagen til andre beboere, særligt beboere på 1. sal.


Fællesarealer

Husholdningsaffald : skal anbringes i omhygggeligt lukkede poser i blokkens affaldscontainere/affaldsstativer placeret i skuret udenfor indgangen til blokken.

Papir og glas:  lægges i de af kommunen opstillede containere udenfor Kong Svends Vænge i forlængelse af Kongebuen eller afleveres på genbrugsstationen Hassellunden 2B.

Andet affald (der ikke fjernes med dagrenovation):  afleveres på genbrugs stationen beliggende Hassellunden 2B.

Barnevogne, cykler o. lign.:  placeres i det til lejligheden hørende skur.

Leg og ophold på fællesarealerne:  skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere. Legetøj må ikke efterlades, men skal af de pågældende eller af deres familie fjernes ved lejetidens ophør.

Havemøbler og lign:  må benyttes på fællesarealerne, men må ikke efterlades efter endt brug.

Fyrværkeri :  må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes arealer

Kørsel på området : Kørsel med enhver form for transportmidler skal på ejendommens område foregå med forsigtighed og under iagttagelse af størst mulige hensyn til beboerne. I øvrigt gælder Færdselslovens bestemmelser.

Parkering:  Biler og motorcykler må kun parkeres på parkeringspladserne.

Der henvises også til lejekontrakten og lejeloven